http://www.czbtb.com/news/2018090418086.html http://www.czbtb.com/news/2018090447440.html http://www.czbtb.com/news/201809045778.html http://www.czbtb.com/news/2018090481376.html http://www.czbtb.com/news/201809041487.html http://www.czbtb.com/news/201809049420.html http://www.czbtb.com/news/2018090454592.html http://www.czbtb.com/news/201809045044.html http://www.czbtb.com/news/2018090472437.html http://www.czbtb.com/news/201809049098.html http://www.bandilier.com/news/2018091055051.html http://www.bandilier.com/news/2018091040722.html http://www.czbtb.com/xiwen/2018090483184.html http://www.bandilier.com/news/2018091093419.html http://www.bandilier.com/news/2018091042227.html http://www.czbtb.com/xiwen/201809043306.html http://www.czbtb.com/news/2018090488254.html http://www.bandilier.com/news/2018091013173.html http://www.bandilier.com/news/2018091097803.html http://www.czbtb.com/xiwen/2018090481296.html http://www.bandilier.com/news/2018091064576.html http://www.bandilier.com/news/2018091053486.html http://www.bandilier.com/news/2018091082261.html http://www.bandilier.com/news/2018091094796.html http://www.bandilier.com/news/2018091067044.html http://www.bandilier.com/news/2018091058043.html http://www.bandilier.com/news/201809105703.html http://www.bandilier.com/news/2018091040724.html http://www.bandilier.com/news/2018091057758.html http://www.bandilier.com/news/2018091018543.html http://www.bandilier.com/news/2018091096159.html http://www.bandilier.com/news/2018091086073.html http://www.bandilier.com/news/2018091045989.html http://www.bandilier.com/news/2018091029978.html http://www.bandilier.com/news/2018091070683.html http://www.bandilier.com/news/2018091082334.html http://www.bandilier.com/news/2018091011089.html http://www.bandilier.com/news/2018091031723.html http://www.bandilier.com/news/2018091023213.html http://www.bandilier.com/news/2018091063.html http://www.bandilier.com/news/2018091083278.html http://www.bandilier.com/news/2018091018540.html http://www.bandilier.com/news/2018091066488.html http://www.bandilier.com/news/2018091070003.html http://www.bandilier.com/news/2018091075774.html http://www.bandilier.com/news/2018091045115.html http://www.bandilier.com/news/2018091014954.html

荣一娱乐简介

ABOUT US

    

      杭州荣一娱乐有限公司创立的中国代言网是一家专业从事流媒体核心产品及解决方案提供商,为独资股份制企业,业务范围包括明星代言,明星肖像代言、明星演出,明星代言后续的平面拍摄,影视拍摄,活动策划以及其他深度合作的增值服务。
 
      荣一娱乐平台代言网现有5200多明星资源,是中国流媒体明星代言领域的领导品牌先行者,先后为上百加企业提供专业服务,其专业规范的操作赢得客户赞同,同时公司和各大经纪公司及明星有着良好的感情和关系,山水娱乐合作关系直接、高效、持久可靠。荣一娱乐平台拥有丰富的中外艺人资源及强大而坚厚的后期制作班底,旨在建立一个专业直观的明星经纪平台,促进明星代言及明星商业演出活动的运作,针对每一位明...

了解我们更多>>

联系荣一娱乐

CONTACT US

电话:15901253355

热线:400-4568-667

邮箱:1231344@qq.com

地址:杭州市解放中路128号10号楼133号荣一娱乐策划责任有限公司

http://www.bandilier.com/news/2018091085149.html http://www.bandilier.com/news/2018091086378.html http://www.bandilier.com/news/201809102501.html http://www.bandilier.com/news/2018091047459.html http://www.bandilier.com/news/2018091044926.html http://www.czbtb.com/xiwen/2018090498232.html http://www.czbtb.com/xiwen/2018090489947.html http://www.czbtb.com/xiwen/2018090466030.html http://www.czbtb.com/xiwen/2018090488954.html http://www.czbtb.com/xiwen/2018090422988.html http://www.czbtb.com/news/2018090429426.html http://www.czbtb.com/news/2018090469888.html http://www.czbtb.com/news/2018090450958.html http://www.czbtb.com/news/2018090488010.html http://www.czbtb.com/news/2018090435187.html http://www.czbtb.com/news/2018090428801.html http://www.czbtb.com/news/2018090487052.html http://www.czbtb.com/news/2018090484622.html http://www.czbtb.com/news/2018090499875.html http://www.czbtb.com/news/2018090431722.html http://www.czbtb.com/news/2018090491644.html http://www.czbtb.com/news/2018090419949.html http://www.czbtb.com/news/2018090433034.html http://www.czbtb.com/news/2018090453990.html http://www.czbtb.com/news/201809048727.html http://www.czbtb.com/news/2018090453826.html http://www.czbtb.com/news/2018090463234.html http://www.czbtb.com/news/2018090433190.html http://www.czbtb.com/news/2018090433641.html http://www.czbtb.com/news/2018090429932.html http://www.czbtb.com/news/2018090491925.html http://www.czbtb.com/news/2018090480790.html http://www.czbtb.com/news/2018090451261.html http://www.czbtb.com/news/2018090447755.html http://www.czbtb.com/news/2018090464899.html http://www.czbtb.com/news/2018090457708.html http://www.czbtb.com/news/2018090454742.html http://www.czbtb.com/news/2018090496648.html http://www.czbtb.com/news/2018090490659.html http://www.czbtb.com/news/2018090470980.html http://www.czbtb.com/news/2018090490663.html http://www.czbtb.com/news/2018090473136.html http://www.czbtb.com/news/2018090455685.html http://www.czbtb.com/news/2018090441029.html http://www.czbtb.com/news/2018090451541.html http://www.czbtb.com/news/2018090469135.html http://www.czbtb.com/news/2018090447378.html http://www.czbtb.com/news/2018090447497.html http://www.czbtb.com/news/2018090484337.html http://www.czbtb.com/news/2018090493843.html